.
.
.

Begeleiding in organisaties

.

Teamontwikkeling

Hoe kan ik de samenwerking met mijn collega’s verbeteren? Hoe kan ik mijn ervaringen delen met mijn teamleider?

Om de samenwerking en het onderlinge begrip binnen een team te verbeteren is het belangrijk om als team met elkaar in dialoog te gaan. Met hulp van interactieve, creatieve werkvormen en attributen daag ik de collega’s uit om met elkaar in dialoog te gaan, met waardering voor de ander. Er is aandacht en ruimte om vragen te stellen en te luisteren. In het traject worden patronen en eventuele belemmeringen zichtbaar. Deelnemers worden op die manier zelf verantwoordelijk voor het formuleren van de begeleidingsvraag en het aandragen van oplossingen. Zo nodig wordt dit aangevuld met begeleiding op maat. Het is een effectieve en duurzame manier om binnen een organisatie in beweging te komen.

 

Intervisie

Met intervisie leert u een beroep te doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken. Dit kan een onderdeel zijn van teamontwikkeling.

De vraagstukken komen aan de orde in een gestructureerde vorm van overleg, waarbij de hulpvraag aan collega’s wordt voorgelegd. Je wordt uitgedaagd om mee te denken en te reflecteren op je eigen kwaliteiten en deskundigheid, voordat je de ander een advies geeft. Zo ontstaat een situatie waarin je kunt leren van elkaar.

De intervisie bevordert de onderlinge werksfeer en is van belang voor de professionaliteit van de organisatie. Ik begeleid de intervisiegroep in de eerste fase en leer de groep om later zelf de intervisie te kunnen organiseren.